Nepal National Anthem

At the Nepal Festival Brisbane this weekend, we heard the Nepal National Anthem for the very first time 🙂

So we thought we would find out what they are singing about 🙂 Below are a few videos that will explain, and we have copied the script, transliteration, translation etc below from Wikipedia

Here is a video that has the transliterated lyrics and English translation:

Here is the Nani and Babu, (this channel is cool for learning Nepali) video version :

Nepali lyrics Transliteration Phonetic transcription (IPA)
सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भै फैलिएका, मेची-महाकाली।(2)
प्रकृतिका कोटी-कोटी सम्पदाको आंचल
वीरहरूका रगतले, स्वतन्त्र र अटल।
ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि तराई, पहाड, हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।
बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।
Sayaũ thũgā phūlkā hāmī, euṭai mālā nepālī
Sārvabhaum bhai phailiekā, Mecī-Mahākālī
Prakṛtikā koṭī-koṭī sampadāko ā̃cala,
Vīrharūkā ragatale, svatantra ra aṭala
Jñānabhūmi, śāntibhūmi Tarai, Pahāḍ, Himāla
Akhaṇḍa yo pyāro hāmro mātṛbhūmi Nepāla
Bahul jāti, bhāṣā, dharma, sãskṛti chan viśāla
Agragāmī rāṣṭra hāmro, jaya jaya Nepāla!
[sʌjʌũ tʰũɡa pʰulka ɦami, euʈʌi mala nepali]
[saɾvʌbʱʌum bʱʌi pʰʌilieka, metsi-mʌɦakali]
[pɾʌkr̥itika koʈi-koʈi sʌmpʌdako ãtsʌlʌ]
[viɾɦʌɾuka ɾʌɡʌtʌle svʌtʌntɾʌ ɾʌ ʌʈʌlʌ]
[dzɲanʌbʱumi, ʃantibʱumi tʌɾai, pʌɦaɖ, ɦimalʌ]
[ʌkʰʌɳɖʌ jo pʲaɾo ɦamɾo matr̥ibʱumi nepalʌ]
[bʌɦul dzati, bʱaʃa, dʱʌɾmʌ, sãskɾiti tsʰʌn viʃalʌ]
[ʌɡɾʌɡami ɾaʃʈɾʌ ɦamɾo, dzʌjʌ dzʌjʌ nepalʌ]
English translation Singable English translation[6]
Woven from hundreds of flowers, we are one garland that’s Nepali
Spread sovereign from Mechi to Mahakali.
A shawl of nature’s wealth unending
From the blood of the braves, a nation free and non-moving.
A land of knowledge, of peace, the plains, hills and mountains tall
Indivisible, this beloved land of ours, our motherland Nepal.
Of many races, languages, religions, and cultures of incredible sprawl
This progressive nation of ours, all hail Nepal!
Woven from hundred flowers, we are garland Nepali
Sovereignly extended from Mechi to Mahakali.
Millions of natural beauties, history like a shawl
Bloods of the braves make it free and immotile.
Land of peace, knowledge in the plains, hills and mountains
One-piece beloved country, motherland Nepal.
Races, languages, religions, cultures in-credible
Progressive nation, I salute Nepal-aa!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *